ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И НАПРЕДЪКА НА ДЕТСКИ ПРАЗНИК „УСМИВКА“

На 10.06.2023 година от 10:00 часа пред сградата на Община Враца се състоя детски празник „Усмивка“, по време на който бяха популяризирани дейностите по проект „Модернизация на уличното осветление в Община Враца“, финансиран от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините

Строително-монтажните дейности по проекта са изпълнени през месец Април 2023 година, поради което на детски празник „Усмивка“, гражданите получиха актуална информация за финалното изпълнение на основните дейности по проекта, свързани с модернизацията на уличното осветление в града. На присъстващите бе представена информация за участъците от уличната мрежа на град Враца с подменени осветителни тела, целите на проекта, както и ползите за гражданите и общината от изпълнението му. Междувременно бяха раздадени и рекламните материали по проекта, сред които тениски с логото на финансиращата програма, блок ноти и химикалки.

Детски празник „Усмивка“ е сред най-обичаните празници, организирани от Община Враца и се радва на изключителна посещаемост. Екипът за управление на проекта, с цел достигне до по-широк кръг жители и гости на града, взе участие именно в този празник за популяризиране дейностите по проекта, приносът на финансиращата организация и постигнатите резултати по проекта.

Присъстващите имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат допълнителна информация, свързана с реализацията на проекта като целеви индикатори, срок на откупуване на инвестицията и др.

Scroll to Top