ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BGENERGY2.001-0075 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ВРАЦА”

На 18.05.2021 год. от 11:00 часа в Конферентна зала, сградата на Община Враца се проведе откриваща пресконференция по проект „Модернизация на уличното осветление в Община Враца“.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 11.03.2021 г. между Община Враца за бенефициент и Министерство на енергетиката, в качеството му на Управляващ орган на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.

На пресконференцията екипът за управление на проекта представи основните параметри на проектното предложение – продължителност, стойност, цели, специфични цели и планирани дейности.

Присъстващите заинтересовани страни имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат допълнителна информация, свързана с реализацията на проекта като целеви индикатори, срок на откупуване на инвестицията и пр.

Scroll to Top