Участие в детски празник „Усмивка“ на 09.09.2023 година

На 09.09.2023 година от 10:00 часа пред сградата на Община Враца се състоя детски празник „Усмивка“, по време на който част от екипа за управление на проекта представи постигнатите резултати от изпълнението на проект „Модернизация на уличното осветление в Община Враца“. По време на събитието бяха разпространени брошурите по проекта и се насочи вниманието към уеб страницата на проекта, където гражданите и всяко заинтересовано лице имат възможност да получат подробна информация за изпълнените дейности, финансирането, заложените индикатори и всяка друга полезна информация, свъразана с проекта и изпълнението му - https://osvetlenie.net/ . Повечето граждани споделиха, че са забелязали новите осветителни тела, споделиха впечатленията си за облика на града, системите за изкуствено улично осветление. Получиха се интересни въпроси, обратна връзка и предложения от гражданите, свързани с подобряване качеството на уличното осветление в общината. Екипът уведоми гражданите за предстоящата закриваща пресконференция на 29.09.2023 година от 11:00 часа в конферентната зала на Община Враца и покани желаещите да присъстват на събитието.

 

Scroll to Top