EEA_grants_White@4x

ПРОЕКТ "Модернизация на уличното осветление в община Враца"

процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
Scroll to Top