ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BGENERGY2.001-0075 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ВРАЦА”
На 29.09.2023 година от 11:00 часа в Конферентна зала, сградата на Община Враца, се проведе закриваща пресконференция по проект „Модернизация на уличното осветление в Община Враца“.   По време на срещата ръководителят на проекта г-жа Нина Калеева представи изпълнените в рамките на проекта дейности, а именно:
 • „Управление на проекта“
 • „Информация и публичност“
 • „Модернизация и рехабилитация на система за улично осветление“
 • Подменени са 927 броя стари амортизирани улични осветителни тела, работещи с натриеви лампи високо налягане (НЛВН) с нови LED осветителни тела с мощност от 40 до 100 W, мин. 120-140l m/W, светлоразпределение - с 0.0 % излъчване на светлинен поток нагоре;
 • Монтирани са 380 броя соларни лампи за тротоарни пространства. Лампите са с вграден акумулатор, без необходимост от допълнително ел. захранване;
 • Въведена е система за управление на уличното осветление, чрез монтиране на допълнителен модул за управление във всяка лампа. Управлението се изразява в намаляване на мощността на осветлението в часовете с намалено движение между 00:00 и 05:00 часа. При включване на уличното осветление, осветителното тяло ще започне работа със 100 % от мощността си, в 00:00 часа ще се намали на 50 % и в 05:00 часа отново ще се включи на 100 %. Това води до нормена осветеност при значителна икономия на енергия. Модулите позволяват работата на всяко осветително тяло да бъде програмирана при различна мощност и различен дневен часови график, в зависимост от изменението на светлата и тъмна част от денонощието;
 • Доставени и монтирани нови средства за мониторинг на потреблението на електрическа енергия.
 • „Авторски надзор“
 • „Строителен надзор“
 • „Обмяна на опит, знания и най-добри практики“
При изпълнението на проекта, Община Враца си партнира с Норск Енерджи – водещо консултантско дружество от страната-донор Кралство Норвегия, специализирано в областта на енергетиката и околната среда, които споделят с Община Враца опит и най-добри практики за управление на енергията в Норвежките общини, включително и уличното осветление. По този начин се засилва взаимодействието между двете държави, както и възприемането на модели и добри практики от държава, водещ износител на технологии и ноу-хау в областта на енергийната ефективност и енергиен мениджмънт, каквато е Кралство Норвегия.
 • „Одит“
  Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се финансира по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.   Размерът на финансирането по проекта е 100%.   Присъстващите участници в пресконференцията имаха възможност да зададат своите въпроси на екипа и да получат допълнителна информация.  
Scroll to Top