ПРОЕКТ "Модернизация на уличното осветление в община Враца"

процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
gerb_vratsa+BIG

ЗА ПРОЕКТА

Бенефициент: ОБЩИНА ВРАЦА

Проектът се осъществява с подкрепа на ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ОБЩА СТОЙНОСТ: ХХХХХХХХХ лв.

Начало на проекта: ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Край на проекта: ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Прочети повече
gerb_vratsa+BIG
Новина 1
gerb_vratsa+BIG
новина 2
gerb_vratsa+BIG
новина 3
Scroll to Top