ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА СИМВОЛИЧНА ПЪРВА КОПКА

На 03.11.2022 год. от 11:00 часа на бул. „Мито Орозов“ в град Враца се проведе церемония за полагане на символична първа копка по проект „Модернизация на уличното осветление в Община Враца“.

Събитието откри инж. Нина Калеева – Ръководител на Проекта.

На събитието присъства зам.-кметът на Община Враца с ресор „Устройство на територията“ и „Програми, проекти и обществени поръчки“ – инж. Цветан Стойчков, представители на изпълнителя на строително-монтажните работи, дружеството, осъществяващо строителен надзор на обекта, както и екипът за управление на проекта.

Инж. Цветан Стойчков пожела успешна и ползотворна работа на екипите.

Представител на изпълнителя на строително-монтажните работи разказа за дейностите, които предстои да бъдат извършени.

На церемонията, със символична първа копка, присъстващите дадоха ефективен старт на строително-монтажните работи.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 11.03.2021 г. между Община Враца за бенефициент и Министерство на енергетиката, в качеството му на Управляващ орган на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.

 

Проектът е на стойност 1 125 216.82 лева, а размерът на финансовата помощ е 100%. 

Scroll to Top