ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BGENERGY2.001-0075 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ВРАЦА”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BGENERGY2.001-0075 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ВРАЦА”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да Ви поканим на закриваща пресконференция по проект „Модернизация на уличното осветление в Община Враца“, която ще се проведе на 29.09.2023 година (петък), от 11:00 часа в Конферентна зала на Община Враца. В рамките на пресконференцията ще се представи информация за изпълнените дейности и постигнати цели по проект „Модернизация на уличното осветление в Община Враца“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY2.001-0075-009, финансиран от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините.

Scroll to Top